OMRI

Overal in de wereld begint maatschappelijk verantwoord ondernemen een steeds belangrijkere rol te spelen. In Suriname is SPIRITS GRUN2 N.V de trendsetter. Het is belangrijk dat de klanten en toekomstige klanten weten waar hun voedsel vandaan komt en welke gewasbeschermingsmiddelen bij de productie van groenten en fruit worden gebruikt. Om zo verantwoord mogelijk met de gezondheid van onze klanten, onze medewerkers en onze omgeving om te gaan gebruikt SPIRITS GRUN2 N.V zoveel als mogelijk alleen gewasbeschermingsmiddelen die zijn toegestaan bij de organische tuinbouw. Deze producten staan aangegeven in de OMRI producten lijst.

Omri staat voor ‘Organic Materials Review Institute’ en is een Amerikaanse non-profit organisatie die bepaalt welke producten toegelaten zijn om te gebruiken in de organische teelten. Bij het certificeren van de verschillende gewasbeschermingsmiddlen hanteert OMRI de organische standaarden (National Organic Standards) zoals voorgeschreven door het USDA (United States Department of Agriculture, ofwel vrij vertaald het Ministerie van Landbouw in de Verenigde Staten van Amerika).

Voor meer informatie Zie ook https://www.omri.org/